Znaleziono 1 artykuł

Jan Szpak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Magnatskoje pomiestje Prawobierieżnoj Ukrainy wtoroj połowiny XVIII wieka (Socialno-ekonomiczeskoje razwitije)”, Walentina Aleksiejewna Markina, Kijew 1961 : [recenzja] Jan Szpak Walentina Aleksiejewna Markina (aut. dzieła rec.) s. 242-248