Znaleziono 1 artykuł

Andrzej Szorc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obszary misyjnego dialogu w spotkaniu z islamem, buddyzmem i religiami pierwotnymi Andrzej Szorc s. 218-231