Znaleziono 1 artykuł

Dominika Szmyt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty percepcji współczesnej sztuki teatru : od interakcji poznawczej do metainterakcji Dominika Szmyt s. 123-133