Znaleziono 6 artykułów

Jolanta Szempruch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierunki modelowych rozwiązań w kształceniu nauczycieli w kontekście reformy systemu edukacji Jolanta Szempruch s. 16-30
Modele kształcenia nauczycieli a zadania edukacji Jolanta Szempruch s. 37-51
Pedagogiczne kształcenie wobec reformy systemu edukacji Jolanta Szempruch s. 59-68
W poszukiwaniu idei podmiotowości relacji edukacyjnych rodziny i szkoły Jolanta Szempruch s. 79-88
O nauczycielu w nowych realiach społeczno-edukacyjnych Małgorzata Dubis Jolanta Szempruch (aut. dzieła rec.) s. 129-132
Doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie przemian Jolanta Szempruch s. 789-796