Znaleziono 8 artykułów

Dariusz Szeląg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Middle Assyrian Pottery from Polish Excavations on the Site of Tell Rijim (Iraq) : preliminary Study Dariusz Szeląg Iwona Zych (tłum.) s. 99-116
Two ovens from the first half of the 3rd millenium BC at Tell Arbid : evidence for grain processing? Dariusz Szeląg s. 113-120, 7
Amulets? On the Possible Function of Zoomorphic Pendants from Child Burials in Tell Rad Shaqrah (Syria) Dariusz Szeląg s. 145-160
Dolina środkowego Eufratu za Nabopolasara i jego następców Dariusz Szeląg s. 168-175
Nowo- czy późnobabiloński? : powracający temat w dyskusji nad periodyzacją dziejów Babilonii I tysiąclecia p.n.e. Dariusz Szeląg s. 198-202
Zwierzyniec szakrański : zawieszki i paciorki zoomorficzne z grobów dziecięcych na stanowisku Tell Rad Shaqrah (Syria) Dariusz Szeląg s. 205-214
Adult Burials of Ninevite 5 Date on Tell Arbid (2007-2008) Dariusz Szeląg s. 585-604
Shell Objects from Tell Rad Shaqrah (Syria) Dariusz Szeląg s. 587-616