Znaleziono 1 artykuł

Walentin W. Szełochajew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Idieołogija i politiczeskaja organizacija rossijskoj liberalnoj burżuaziji 1907-1914 gg.”, Walentin W. Szełochajew, Moskwa 1991 : [recenzja] Jan Kancewicz Walentin W. Szełochajew (aut. dzieła rec.) s. 257-260