Znaleziono 2 artykuły

Witold Szczuczko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Archiwa prywatne w archiwach wielkich miast pruskich (Gdańsk, Elbląg, Toruń) w okresie staropolskim Witold Szczuczko s. 83-97
"Tabliczki woskowe miasta Torunia, ok. 1350-I połowa XVI w.", wyd. Karol Górski, Witold Szczuczko, Warszawa [etc.] 1980 : [recenzja] Marian Dygo Karol Górski (aut. dzieła rec.) Witold Szczuczko (aut. dzieła rec.) s. 585-586