Znaleziono 6 artykułów

Marek Szczerbiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dzieje harcerstwa na obczyźnie w latach 1912-1992 : materiały z konferencji naukowej odbytej w dniach 29-30 maja 1992 r. w Rogach k. Gorzowa Wlkp.", red. Marek Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 1992 : [recenzja] Olgierd Fietkiewicz Marek Szczerbiński (aut. dzieła rec.) s. 111-116
"Z dziejów prasy sportowej na górnym Śląsku i Zagłębiu (1920-1986)", Mirosław Ponczek, Marek Szczerbiński, Katowice 1988 : [recenzja] Urszula Jakubowska Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) Marek Szczerbiński (aut. dzieła rec.) s. 154
"Generał Tadeusz Glabisz (1893-1981). Służba wojskowa, działalność sportowa i publicystyczna w kraju i na obczyźnie", pod red. Marka Szczerbińskiego i Andrzeja Suchcitza, Gorzów Wielkopolski 1999 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Andrzej Suchcitz (aut. dzieła rec.) Marek Szczerbiński (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Wyścig Pokoju w dokumentach władz partyjnych i państwowych 1948-1980", Artur Pasko, Kraków 2009 : [recenzja] Marek Szczerbiński Krzysztof Wasilewski Artur Pasko (aut. dzieła rec.) s. 251-256
"Dziennikarstwo sportowe. Praktyczny przewodnik", Phil Andrews, Kraków 2009 : [recenzja] Marek Szczerbiński Krzysztof Wasilewski Phil Andrews (aut. dzieła rec.) s. 257-261
"Unia Europejska i sport. Implikacje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego sportu", Jacek Foks, Warszawa 2006 : [recenzja] Marek Szczerbiński Krzysztof Wasilewski Jacek Foks (aut. dzieła rec.) s. 263-267