Znaleziono 10 artykułów

Malwina Szczepkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w otoczeniu edukacyjnym przedsiębiorstw Barbara Czerniachowicz Stanisław Marek Malwina Szczepkowska s. 41-51
Pozytywne i negatywne skutki upadłości Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz Malwina Szczepkowska s. 65-74
Efektywność rodzinnych grup kapitałowych notowanych na WGPW Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz Malwina Szczepkowska s. 71-83
Uwarunkowania rozwoju polskich przedsiębiorstw rodzinnych Malwina Szczepkowska s. 157-166
Efektywność własności rodzinnej w dużych podmiotach – przegląd literatury Malwina Szczepkowska s. 173-183
Nadzór korporacyjny firm rodzinnych Malwina Szczepkowska s. 195-206
Proces sukcesji w polskich firmach rodzinnych Malwina Szczepkowska s. 215-224
Wybrane aspekty nadzoru właścicielskiego w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa i w spółkach z udziałem Skarbu Państwa Malwina Szczepkowska s. 239-249
Kryzys a firmy rodzinne Malwina Szczepkowska s. 255-265
Firmy rodzinne jako specyficzny rodzaj mikroprzedsiębiorstw w Polsce Malwina Szczepkowska Krystyna Wietrzyk-Szczepkowska s. 399-406