Znaleziono 2 artykuły

Jan Szczepaniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kształcenie i formacja katechetów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1918-1939", Jan Szczepaniak, Kraków 1999 : [recenzja] Stanisław Litak Jan Szczepaniak (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII wieku : studium prozopograficzne", Jan Szczepaniak, Kraków 2010 : [recenzja] Krzysztof Haptaś Jan Szczepaniak (aut. dzieła rec.) s. 383-390