Znaleziono 13 artykułów

Jerzy Szczepański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki przemysłu kieleckiego Jerzy Z. Pająk Jerzy Szczepański s. 11-29
Zainteresowania arystokracji polskiej angielska techniką w II połowie XVIII w. Jerzy Szczepański s. 61-72
„Wojciech Lange (1783–1830). Dzieje jednego awansu”, Józef Śmiałowski, Łódź 2000 : [recenzja] Wiesław Caban Jerzy Szczepański Józef Śmiałowski (aut. dzieła rec.) s. 123-126
"Społeczeństwo i kultura w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku", pod red. Urszuli Oettinger i Jerzego Szczepańskiego, Kielce 2009 : [recenzja] Jarosław Kita Urszula Oettinger (aut. dzieła rec.) Jerzy Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 150-155
"Świętokrzyski słownik biograficzny, t. 2, 1795–1918", Jerzy Szczepański, Kielce 2009 : [recenzja] P. K. Jerzy Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 178
Oświatowe i gospodarcze koncepcje Stanisława Staszica a ewolucja szkolnictwa górniczo-hutniczego na ziemiach polskich do początku XX wieku Jerzy Szczepański Zbigniew Wójcik s. 183-196
Owoc i ofiara : o książce Jerzego Szczepańskiego: "Działalność społeczna rodziny Gałęzowskich na emigracji polskiej we Francji na przełomie XIX i XX wieku" Stanisław Jakóbczyk Jerzy Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 191-202
"Słownik biograficzny XIX wieku", Jerzy Z. Pająk, Adam Penkalla, Jerzy Szczepański, Toruń 2005 : [recenzja] Stefan Pytlas Jerzy Z. Pająk (aut. dzieła rec.) Adam Penkalla (aut. dzieła rec.) Jerzy Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 200-206
„Zeszyty Staszicowskie”, Muzeum Stanisława Staszica w Pile : [recenzja] Jerzy Szczepański s. 225-228
Konferencja poświęcona 250. rocznicy utworzenia Akademii Górnictwa i Leśnictwa w Bańskiej Szczawnicy (11-13 października 2012 r.) Jerzy Szczepański s. 245-246
"The Fox and the Flies. The World of Joseph Silver, Racketeer and Psychopath", Charles van Onselen, London 2007 : [recenzja] Jerzy Szczepański Charles van Onselen (aut. dzieła rec.) s. 431-436
"Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich", Jerzy Szczepański, Kielce 1997 : [recenzja] Zenon Guldon Jerzy Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 457-459
„Geschichte der Unternehmen in Polen. Eine kommentierte Bibliographie”, Otto Böss, München 1991 : [recenzja] Jerzy Szczepański Otto Böss (aut. dzieła rec.) s. 779-781