Znaleziono 19 artykułów

Dominik Szczepański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Akcja Wyborcza Solidarność i Ruch Społeczny AWS w Rzeszowie Dominik Szczepański s. 5-18
Wybory uzupełniające do Senatu na Podkarpaciu w 2013 roku Dominik Szczepański s. 37-48
Instytucjonalizacja form rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województwie podkarpackim w 2014 roku Dominik Szczepański s. 46-57
Forum Demokratyczne Unii Wolności — powstanie, krytyka działalności i upadek inicjatywy (9 października–11 grudnia 1994 r.) Dominik Szczepański s. 53-70
Upartyjnienie versus personalizacja jako czynniki determinujące zachowania wyborcze w krajowych elekcjach w 2015 roku Dominik Szczepański s. 73-88
Centrolewica czy centroprawica? : budowa wielkiej formacji solidarnościowej w myśli politycznej Unii Wolności Dominik Szczepański s. 92-110
European Parliament Elections in Poland in 2014 Dominik Szczepański s. 97-110
Geneza powstania partii politycznej na przykładzie Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1983–1990) Dominik Szczepański s. 103-112
Wizja państwa w myśli politycznej Unii Wolności Dominik Szczepański s. 151-159
"Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym: aktywność SLD, PSL i UP na polskiej scenie politycznej", Dominik Sieklucki, Kraków 2006 : [recenzja] Dominik Szczepański Dominik Sieklucki (aut. dzieła rec.) s. 156-160
"Oblicza polskiego systemu politycznego", Barbara Krauz-Mozer, Katarzyna Sobolewska-Myślik (red.), Toruń 2007 : [recenzja] Dominik Szczepański Barbara Krauz-Mozer (aut. dzieła rec.) Katarzyna Sobolewska-Myślik (aut. dzieła rec.) s. 161-165
Subcarpathia in the perspective of parliamentary elections in 2015 Dominik Szczepański s. 165-179
Subcarpathian Voivodship on the Electoral Map of Poland (1989-2014) Dominik Szczepański s. 173-186
Wybór opcji czy osoby? Determinanty zachowań wyborczych mieszkańców województwa podkarpackiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. w świetle badań empirycznych Dominik Szczepański s. 177-194
"Między utopią a rzeczywistością : myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski (1918–1938)", Krystyna Trembicka, Lublin 2007 : [recenzja] Dominik Szczepański Krystyna Trembicka (aut. dzieła rec.) s. 288-292
"Afera Joska Mitzenmachera : tajemnice policji politycznej", Jacek Wilamowski, Andrzej Zasieczny, Warszawa 2006 : [recenzja] Dominik Szczepański jacek Wilamowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Zasieczny (aut. dzieła rec.) s. 293-296
Polityka społeczna w myśli politycznej Unii Wolności po roku 2000 : wybrane zagadnienia Dominik Szczepański s. 316-323
Social Policy in the Political Thought of Unia Wolności after 2000 : selected issues Dominik Szczepański s. 324-331
"Unia Wolności: partia polityczna w okresie transformacji", Maria Wincławska, Warszawa 2010 : [recenzja] Dominik Szczepański Maria Wincławska (aut. dzieła rec.) s. 395-399