Znaleziono 5 artykułów

Izabela Szamrej-Baran

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konkurencyjność gospodarki Polski na tle wybranych gospodarek Unii Europejskiej Izabela Szamrej-Baran s. 125-142
Deprywacja materialna w gospodarstwach domowych w Polsce na tle państw członkowskich UE Izabela Szamrej-Baran s. 169-182
Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w Polsce na tle Unii Europejskiej w kontekście ubóstwa energetycznego Izabela Szamrej-Baran s. 265-278
Wielowymiarowa analiza ubóstwa energetycznego w ujęciu regionalnym w Polsce Izabela Szamrej-Baran s. 283-295
Ubodzy pracujący w Polsce na tle Unii Europejskiej Izabela Szamrej-Baran s. 291-304