Znaleziono 5 artykułów

Wojciech Szabaciuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ systemu wyborczego mieszanego na system polityczny Nowej Zelandii Wojciech Szabaciuk s. 49-60
Stanowisko Ludwiga von Misesa wobec historycyzmu i empiryzmu Wojciech Szabaciuk s. 60-69
Obraz polityki i polityków na przykładzie serialu animowanego "Futurama" Wojciech Szabaciuk s. 123-131
Teoria a historia: relacje między wolnością a religią. Wstęp do analizy wybranych kwestii Wojciech Szabaciuk s. 131-140
Polityczne działania amerykańskiej Partii Demokratycznej od połowy XIX wieku do roku 1945 w ocenie reprezentantów szkoły austriackiej: wstęp do analizy i interpretacji wybranych problemów Wojciech Szabaciuk s. 139-150