Znaleziono 2 artykuły

Wincenty Swoboda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka, z. 2: Pisarze z V-X wieku", wyd. Alina Brzóstkowska i Wincenty Swoboda, Wrocław 1989 : [recenzja] Ryszard Grzesik Alina Brzóstkowska (aut. dzieła rec.) Wincenty Swoboda (aut. dzieła rec.) s. 105-106
"Bizancjum w przekazach >>Annales<< Jana Długosza", Wincenty Swoboda, "Balcanica Posnaniensa" 4 (1989), s. 27-55 : [recenzja] Gerard Labuda Wincenty Swoboda (aut. dzieła rec.) s. 124-125