Znaleziono 11 artykułów

Aleksander Swieżawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katarzyna, zapomniana władczyni Płocka Aleksander Swieżawski s. 18-23
"Districtus Podhorayensis" a sprawa rzekomego nadania Podola Siemowitowi IV w świetle źródeł Aleksander Swieżawski s. 120-123
O itinerariach, spisach urzedników i sprawach pokrewnych : na marginesie dwóch prac: Piotr Węcowski, "Polskie itineraria średniowieczne i nowożytne. Przegląd badań i propozycje badawcze", "Studia Źródłoznawcze" 37, 2000, s. 13-48 i Jan Pakulski, "Itinerarium książęco-królewskie Przemysła II", "Studia Źródłoznawcze" 39, 2001, s. 69-94 Aleksander Swieżawski s. 127-137
Plany koronacyjne Henryka Probusa. Królestwo polskie czy królestwo krakowskie? Aleksander Swieżawski s. 139-146
"Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500 : spisy", Antoni Gąsiorowski, Poznań 1968 : [recenzja] Aleksander Swieżawski Antoni Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 154-156
Nadanie ziemi bełskiej Siemowitowi IV Aleksander Swieżawski s. 269-287
Kilka uwag w sprawie przekładów polskich tekstów historycznych na języki zachodnioeuropejskie Aleksander Świeżawski s. 301-303
Wcielenie ziemi sochaczewskiej do Korony (1476 r.) Aleksander Swieżawski s. 357-368
Dux regni Poloniae i haeres regni Poloniae. Ze studiów nad tytulatura władców polskich na przełomie XIII i XIV wieku Aleksander Swieżawski s. 429-438, 637
Wiec, rada książęca i sejm na Mazowszu Aleksander Swieżawski s. 490-497
Kilka uzupełnień do genealogii Piastów mazowieckich Aleksander Swieżawski s. 669-674