Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Swaryczewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kalwaria Warmińska w Głotowie : inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem Mariusz Antolak Magdalena Swaryczewska s. 101-110
Krystyna Pawłowska, Magdalena Swaryczewska, "Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Krystyna Pawłowska (aut. dzieła rec.) Magdalena Swaryczewska (aut. dzieła rec.) s. 279-280
"Sacrum i profanum w krajobrazie kulturowym. Dziedzictwo przestrzeni sakralnej na Warmii", Magdalena Swaryczewska, Olsztyn 2008 : [recenzja] Janusz Hochleitner Magdalena Swaryczewska (aut. dzieła rec.) s. 567-572