Znaleziono 5 artykułów

Stanisław Swadźba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Globalizacja oraz zmiany jej poziomu Stanisław Swadźba s. 153-162
Teoria Keynesa i Schumpetera : próba porównania i aktualność myśli Stanisław Swadźba Urszula Zagóra-Jonszta s. 239-257
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej : od transformacji i integracji do globalizacji Stanisław Swadźba s. 289-299
Rozważania o podatkach w "Bogactwie narodów" : aktualność myśli Stanisław Swadźba s. 331-341
"Państwo wobec wolności gospodarczej. Teoria i praktyka transformacji", red. Wacław Jarmołowicz, Dawid Piątek, Poznań 2015 : [recenzja] Stanisław Swadźba Wacław Jarmołowicz (aut. dzieła rec.) Dawid Piątek (aut. dzieła rec.) s. 403-408