Znaleziono 7 artykułów

Anna Sutowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do badań nad życiem wewnętrznym klasztoru klarysek we Wrocławiu w okresie średniowiecza Anna Sutowicz s. 5-22
"Timor mortis conturbat me" : człowiek wobec śmierci i zaświatów w XIV- i XV-wiecznych tekstach liturgicznych klarysek i benedyktynek śląskich Anna Sutowicz s. 5-24
Pomiędzy pamięcią a kultem : tradycja zakonna związana z księżną Anną Ślaską w XIII-XVIII w. Anna Sutowicz s. 13-31
Elementy formacji zakonnej w klasztorach żeńskich na przykładzie XIV-wiecznych konstytucji norbertanek cyrkarii wrocławskiej : gest jako element języka "sacrum" Anna Sutowicz s. 57-75
Recepcja elementów mistyki średniowiecznej w inkunabule Auslegung der heiligen Messe z biblioteki klarysek wrocławskich Anna Sutowicz s. 141-164
Dorobek rękopiśmienny klasztorów żeńskich na Śląsku Anna Sutowicz s. 155-179
Fundacja i funkcjonowanie wrocławskiego sierocińca Matki Boskiej Bolesnej do roku 1815 Anna Sutowicz s. 165-186