Znaleziono 14 artykułów

Andrzej Suski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pieśń o Miłości Chrystusa do Kościoła : Ef 5, 25b-27 Andrzej Suski s. 3-42
Eulogia w Liście do Efezjan Andrzej Suski s. 19-48
Najstarsze świadectwa o hymnach chrześcijańskich Andrzej Suski s. 29-41
W kwestii integralności opisu zwiastowania (Łk 1, 26-38) Andrzej Suski s. 31-42
"Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski (1908-1941). W pięćdziesiątą rocznicę męczeńskiej śmierci", red. Andrzej Suski, Wojciech Góralski, Tadeusz Żebrowski, Płock 1991 : [recenzja] Jan Augustynowicz Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) Andrzej Suski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Żebrowski (aut. dzieła rec.) s. 34-36
Geneza Pawłowych dziękczynień listowych Andrzej Suski s. 77-112
Przekaz świadectwa Jana Chrzciciela w czwartej Ewangelii Andrzej Suski s. 91-102
Hymn chrzcielny w liście do Tytusa Andrzej Suski s. 99-128
"Drei Marien. Die Gestalt des Glaubens", Heinrich Spaemann, Freiburg-Basel-Wien 1985 : [recenzja] Andrzej Suski Heinrich Spaemann (aut. dzieła rec.) s. 186-188
Wprowadzenie do psalmów Salomona Andrzej Suski s. 187-244
Józef i Asenet : wstęp, przekład z greckiego, komentarz Andrzej Suski s. 199-240
Modlitwa Manassesa : wstęp, przekład z greckiego, komentarz Andrzej Suski s. 201-215
Kronika Wydziału Teologicznego ATK : II semestr 1976 Franciszek Stopniak Andrzej Suski s. 265-282
Kronika Wydziału Teologicznego ATK Marian Graczyk Andrzej Suski s. 297-316