Znaleziono 1 artykuł

Joanna Surma

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sowinki, gm. Mosina, woj. poznańskie, St. 23C, AZP 56-27/30 Joanna Surma Anna Vorbrodt Tadeusz Łaszkiewicz Agnieszka Łaszkiewicz Krzysztof Świgoń s. 41-42