Znaleziono 2 artykuły

Piotr Sulikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Strategie und Technik der literarischen Übersetzung an ausgewählten Beispielen aus Bertold Brechts "Hauspostille" im Polnischen und Englischen", Piotr Sulikowski, Szczecin 2008 : [reecnzja] Sambor Grucza Piotr Sulikowski (aut. dzieła rec.) s. 288-290
Problem przekładu artystycznego w dyskursie i kulturze : słów kilka o nowej publikacji Marii Krysztofiak pt. Einführung in die Übersetzungskultur : Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013 Piotr Sulikowski s. 515-519