Znaleziono 48 artykułów

Emilia Sukertowa-Biedrawina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fryderyk Mirosław Leyk - trybun ludu mazurskiego (1885-1968) Emilia Sukertowa-Biedrawina Bohdan Wilamowski s. 3-18
Świadomość narodowa na Mazurach i Warmii w pieśni ludowej Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 11-48
Z historii badań regionalnych na Mazurach i Warmii Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 25-32
Filiponi na ziemi mazurskiej Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 39-68
Tradycje polskie Gustawa Gizewiusza : (w 150-tą rocznicę urodzin) Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 46-64
Przyczynek do końcowego okresu Wiosny Ludów na Mazurach Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 46-60
Dorobek polskiej historiografii w latach 1945-1964 w zakresie dziejów Mazur i Warmii Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 47-80
Z zagadnień walki o szkołę polską w diecezji ełckiej w pierwszej połowie XIX wieku Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 62-68
Działdowszczyzna po kongresie wersalskim Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 71-81
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 11] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 118-128
Sześciolecie "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 143-153
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 7] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 154-168
Materiały do dziejów walki hitlerowców z ruchem polskim na Mazurach i Warmii w latach 1933-1939 Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 157-188
Tradycje grunwaldzkie na Działdowszczyźnie Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 163-166
Michał Pollak (1888-1968) Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 172
Wystawa Kopernikowska w Olsztynie w 1946 r. Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 172-177
"Karty z dziejów Mazur. Wybór pism", T. 2, Emilia Sukertowa-Biedrawina, wyboru dokonał Janusz Jasiński, przedmową opatrzył Stanisław Herbst, posłowie Janusza Jasińskiego, Olsztyn 1972 : [recenzja] Tadeusz Swat Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Emilia Sukertowa-Biedrawina (aut. dzieła rec.) s. 175-176
W obronie Michała Pogorzelskiego Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 182-188
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia (1945-1955) Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 183-192
Odsłonięcie pomnika Władysława Jagiełły w Działdowie w pięćsetną rocznicę jego zgonu Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 209-214
Rodowód i życie Tymoteusza Gizewiusza Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 210-237
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia (1945-1955) Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 239-248
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 12] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 281-286
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia (1945-1955) Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 292-311
Z historii badań regionalnych na Mazurach i Warmii Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 295-302
Wystawa czasopism polskich na Mazurach i Warmii od 1718 do 1961 roku Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 307-315
Ze wspomnień redaktora "Komunikatów" Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 315-355
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia 1956-1960 [cz. 3] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 316-334
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia (1945-1955) : (ciąg dalszy) Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 318-324
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 8] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 321-332
    Zacytuj
  • Udostępnij
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia (1945-1955) Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 366-383
Kulisy wydawnicze "Gazety Mazurskiej" i "Kalendarza dla Mazurów" Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 382-430
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 13] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 411-423
O niektórych bogactwach mineralnych na ziemiach Mazur i Warmii, eksploatowanych w przeszłości Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 435-441
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia (1945-1955) Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 443-452
    Zacytuj
  • Udostępnij
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia (1945-1955) : (dokończenie) Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 454-471
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 1] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 464-479
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 9] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 483-504
    Zacytuj
  • Udostępnij
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia (1945-1955) Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 499-514
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia 1956-1960 [cz. 4] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 517-528
Metody walki hitlerowców z polskością na Mazurach i Warmii Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 523-546
Przyczynki do ostatnich lat życia Gustawa Gizewiusza Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 555-567
Działdowszczyzna w oczach Fritza Gausego Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 580-596
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 2] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 641-656
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 10] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 656-668
"Dawno a niedawno. Wspomnienia", Emilia Sukertowa-Biedrawina, Olsztyn 1965 : [recenzja] Michał Pollak Emilia Sukertowa-Biedrawina (aut. dzieła rec.) s. 669-674
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 5] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 723-736
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 6] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 835-852