Znaleziono 6 artykułów

Marcin Suder

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The effect of location on the distribution of withdrawals from selected ATMs of the "Euronet" network Henryk Gurgul Marcin Suder s. 43-62
Modeling of Withdrawals from Selected ATMs of the "Euronet" Network Henryk Gurgul Marcin Suder s. 65-82
Zastosowanie rozkładów stabilnego, hiperbolicznego i odwrotnego gaussowskiego do opisu dziennych stóp zwrotu indeksów giełd europejskich Marcin Suder Jacek Wolak Tomasz Wójtowicz s. 67-75
Ekonometryczna analiza fraktalnych właściwości struktury przepływu gazu w wybranych stacjach I stopnia Henryk Gurgul Marcin Suder s. 77-99
Nieliniowa dynamika indeksów giełdowych WIG20 i ATX: analiza porównawcza Henryk Gurgul Marcin Suder s. 103-120
Fraktalne własności wielkości obrotów indeksów WIG20, ATX i CAC40: analiza porównawcza Henryk Gurgul Marcin Suder s. 125-144