Znaleziono 3 artykuły

Ludwik Suchanek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obraz jako informacja W. A. Zariecki Ludwik Suchanek (tłum.) s. 257-278
Problemy historyczno-porównawczych badań literackich Wiktor M. Żyrmunski Ludwik Suchanek (tłum.) s. 281-299
O zastosowaniu metod ścisłych w literaturoznawstwie Wiaczesław W. Iwanow Ludwik Suchanek (tłum.) s. 339-351