Znaleziono 16 artykułów

Zofia Strzyżewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Twierdza Pietropawłowska w Sankt-Petersburgu jako pierwowzór X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej w walce z polskim ruchem wyzwoleńczym w XIX w. Marina Wierszewska Zofia Strzyżewska (tłum.) s. 43-51
Komisje Śledcze do Spraw Wykroczeń Politycznych w Królestwie Polskim w walce z Powstaniem Styczniowym : likwidacja Tymczasowej Komisji Wojskowo-Śledczej w 1882 r. : losy Kancelarii X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Zofia Strzyżewska s. 79-99
Komunikat o stanie badań nad kartoteką więźniów X Pawilonu Zofia Strzyżewska Jerzy Wągrodzki s. 141-147
Droga do Syberii, czyli podróż więźnia Walery Czerepica Zofia Strzyżewska (tłum.) s. 149-152
Echa Powstania Styczniowego Igor Karpiejew Zofia Strzyżewska (tłum.) s. 153-160
Wystawa "Insurekcja Kościuszkowska 1794 r." w Muzeum Niepodległości : dokumenty i materiały z Archiwum Wojskowo-Historycznego w Moskwie Zofia Strzyżewska s. 163-192
Nieznany pamiętnik powstańca styczniowego i zesłańca Jana Szuberta Zofia Strzyżewska s. 169-197
Rozstrzeliwania i deportacje ludności polskiej w ZSRR w latach 1939-1941 Natalia S. Lebiediewa Zofia Strzyżewska (tłum.) s. 179-193
Dokumenty do dziejów lewicy polskiej w Rosji w latach 1919-1921 Alicja Pacholczyk Zofia Strzyżewska Mieczysław Wrzosek s. 189-231
Udział młodzieży i dzieci w powstaniu styczniowym Zofia Strzyżewska Wiktoria Śliwowska s. 191-201
Wspomnienie o Profesorze Jerzym Skowronku Zofia Strzyżewska s. 210-211
Kronika Cytadeli Warszawskiej (1832-1851) Zofia Strzyżewska s. 235-280
"Syberia w historii i kulturze narodu polskiego" : Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wrocław-Bagno 1997 rok Zofia Strzyżewska s. 238-244
Listy więźnia X Pawilonu z 1866 r. Kazimierza Wojciechowskiego Zofia Strzyżewska s. 291-301
Cztery źródła rosyjskie do dziejów powstania listopadowego Tomasz Strzeżek Zofia Strzyżewska s. 525-537, 595
Emanuel Szafarczyk i sztyletnicy 1863 roku Zofia Strzyżewska s. 677-702