Znaleziono 1 artykuł

Victoria Louise Stone

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Jak to jest” : czarna skrzynia Bałki a zalety i wady rozwiązania sensomotorycznego : wprowadzenie = “How it is” : Balka’s Black Box and the strengths and weaknesses of the sensorimotor solution : an Introduction Victoria Louise Stone Jakub Matyja (tłum.) Piotr Momot (tłum.) s. 297-316