Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Stolzman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z działalności wydawniczej Adama Honorego Kirkora : pismo zbiorowe "Na dziś" Małgorzata Stolzman s. 73-102
">>Paź królewski<< - dramat Juliusz Słowackiego. Z dziejów recepcji teatralnej >>Mazepy<<", Małgorzata Stolzman, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" XXVI, Kraków 1981 : [recenzja] Maria Prussak Małgorzata Stolzman (aut. dzieła rec.) s. 195
"Czasopisma wileńskie Adama Honorego Kirkora", Małgorzata Stolzman, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie" z.26, Kraków 1973 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Małgorzata Stolzman (aut. dzieła rec.) s. 297