Znaleziono 15 artykułów

Wanda Stojanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka rozwodów w świetle wypowiedzi duchownych katolickich uczestniczących w badaniu socjologicznym Mirosław Kosek Wanda Stojanowska s. 7-38
Dowód z opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w sprawach o rozwód i jego wpływ na treść wyroku w świetle wyników badań aktowych Wanda Stojanowska s. 7-56
Skutki emigracji zarobkowej rodziców w aspekcie zagrożenia dobra dziecka na podstawie badań ankietowych nauczycieli Mirosław Kosek Wanda Stojanowska s. 7-26
Postulat przeniesienia amerykańskiej koncepcji "planu wychowawczego" rozwodzących się rodziców na grunt prawa polskiego Wanda Stojanowska s. 7-44
Prawne środki zapobiegania pochopnemu zawieraniu małżeństw w świetle badań socjologicznych Wanda Stojanowska s. 21-60
Fakultatywna mediacja w procesie o rozwód według znowelizowanego kodeksu postępowania cywilnego Wanda Stojanowska s. 33-42
Ojcostwo w aspekcie prawnym Wanda Stojanowska s. 41-52
Dobro dziecka w aspekcie sprawowanej nad nim władzy rodzicielskiej Wanda Stojanowska s. 55-65
Uznanie ojcostwa w toku procesu o ustalenie ojcostwa przez mężczyznę będącego stroną w tym postępowaniu Wanda Stojanowska Paulina Wypierowska s. 59-75
Realizacja zasady ochrony rodziny w świetle przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego Wanda Stojanowska s. 79-86
Przeszkoda małżeńska ze względu na wiek w prawie polskim Wanda Stojanowska s. 95-106
"Ochrona dziecka przed negatywnymi skutkami konfliktu między jego rodzicami", Wanda Stojanowska, Warszawa 1997 : [recenzja] Wojciech Góralski Wanda Stojanowska (aut. dzieła rec.) s. 185-188
Prawo i obowiązek rodziców do wychowania dziecka w świetle "Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego" Mirosław Kosek Wanda Stojanowska s. 219-226
"Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca : studium socjologiczno-prawne", Wanda Stojanowska, Warszawa 2000 : [recenzja] Wojciech Góralski Wanda Stojanowska (aut. dzieła rec.) s. 291-296
Sposób prowadzenia postępowania w sprawach o rozwód a ochrona małżeństwa Wanda Stojanowska s. 321-333