Znaleziono 2 artykuły

Janina Stobniak-Smogorzewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osadnictwo na Wołyniu 1921-1940 Janina Stobniak-Smogorzewska s. 153-176
"Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym", Włodzimierz Mędrzecki, Warszawa 2005 : [recenzja] Janina Stobniak-Smogorzewska Włodzimierz Mędrzecki (aut. dzieła rec.) s. 175-179