Znaleziono 3 artykuły

Wolf-Dieter Stempel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Narracja potoczna jako prototyp Wolf-Dieter Stempel Andrzej Nermer (tłum.) s. 303-317
Intertekstualność i recepcja Wolf-Dieter Stempel Jacek Kubiak (tłum.) s. 339-356
"Intertekstuaność i recepcja", Wolf-Dieter Stempel, Tłum. J.Kubiak, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Wolf-Dieter Stempel (aut. dzieła rec.) s. 360