Znaleziono 10 artykułów

Wiktor Steffen

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Legenda o raku szelągowskim Wiktor Steffen s. 75-79
Na marginesie "Słownika gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur" Wiktor Steffen Zofia Stamirowska (aut. dzieła rec.) s. 89-94
Wokół "Słownika Warmińskiego" wydanego przez Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w r. 1984 Wiktor Steffen s. 105-114
Kilka sprostowań i uzupełnień do "Słownika biograficznego Warmii, Mazur i Powiśla" Wiktor Steffen s. 203-208
Rzeczywiste przyczyny zamknięcia polskiego gimnazjum w Trzemesznie w r. 1863 Wiktor Steffen s. 237-241
Kategorie chłopstwa w przedwojennej terminologii warmińskiej Wiktor Steffen s. 279-284
Nazwiska Warmiaków w użyciu potocznym w okresie międzywojennym Wiktor Steffen s. 331-338
Odzież warmińska i jej nomenklatura Wiktor Steffen s. 363-379
"Moja droga przez życie", Wiktor Steffen, Olsztyn 1976 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Wiktor Steffen (aut. dzieła rec.) s. 522-524
Odpowiedź na "Uwagi o wspomnieniach mego brata Wiktora" Wiktor Steffen s. 561-564