Znaleziono 3 artykuły

Wanda Stec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metafora w nazewnictwie roœślinnym : polskie i rosyjskie nazwy rośœlin leczniczych motywowane nazwami ze œświata zwierząt Wanda Stec s. 99-115
Pozamedyczne zastosowanie roślin leczniczych jako semantyka podstawa ich nominacji językowej : polsko-rosyjskie paralele na tle nomenklatury łacińskiej Wanda Stec s. 209-224
Potrójny Jubileusz profesor Janiny Bartoszewskiej Wanda Stec s. 547-549