Znaleziono 3 artykuły

Joanna Stanisławska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spożycie pieczywa i produktów zbożowych w gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych w Polsce Izabela Kurzawa Joanna Stanisławska s. 391-401
Identyfikacja determinant zakupów przez internet w polskich gospodarstwach domowych przy zastosowaniu uogólnionego modelu tobitowego Romana Głowicka-Wołoszyn Joanna Stanisławska Andrzej Wołoszyn Feliks Wysocki s. 459-469
Wybrane aspekty e-konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych Joanna Stanisławska Andrzej Wołoszyn s. 471-481