Znaleziono 4 artykuły

Zofia Stajewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tajemnicze sny i wizje w Wacława dziejach Stefana Garczyńskiego Zofia Stajewska s. 61-66
"Tajemnicze sny i wizje w >>Wacława dziejach<< Stefana Garczyńskiego", Zofia Stajewska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Zofia Stajewska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Współczesne wydarzenia polityczne jako element genezy >>Wacława dziejów<< Stefana Garczyńskiego", Zofia Stajewska, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 5 : [recenzja] Maria Joczowa Zofia Stajewska (aut. dzieła rec.) s. 186
">>Wacława dzieje<< Stefana Garczyńskiego", Zofia Stajewska, Wrocław 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Zofia Stajewska (aut. dzieła rec.) s. 200