Znaleziono 8 artykułów

Grażyna Stachyra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie = Introduction Urszula Doliwa Grażyna Stachyra Magdalena Szydłowska s. 5-8
Radio jako przestrzeń dla rytuału Grażyna Stachyra s. 9-22
Podcasting w perespektywie specyfiki produkcji radiowej Grażyna Stachyra s. 71-87
The Fourth European Communication Conference of ECREA Grażyna Stachyra s. 122
"Rozrywka w mediach i komunikacji społecznej", Magdalena Piechota, Grażyna Stachyra, Paweł Nowak, Lublin 2012 : [recenzja] Mariusz Rutkowski Paweł Nowak (aut. dzieła rec.) Magdalena Piechota (aut. dzieła rec.) Grażyna Stachyra (aut. dzieła rec.) s. 179-184
Renesans radia (The revival of radio) Urszula Doliwa Elżbieta Pawlak-Hejno (aut. dzieła rec.) Grażyna Stachyra (aut. dzieła rec.) s. 199-202
Międzynarodowa konferencja "Central & Eastern European Media & Communication Conference - Media, Power and Empowerment", Praga 27-28.04.2012 : [sprawozdanie] Maria Marczewska-Rytko Grażyna Stachyra s. 210-212
"Radio and Society 2", Lublin 4-5.06.2012 : [sprawozdanie] Elżbieta Pawlak-Hejno Grażyna Stachyra s. 214-217