Znaleziono 2 artykuły

Krzysztof Stachewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ankieta filozofów : Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom "prostego serca"? Aleksandra Pawliszyn Mirosław Pawliszyn Krzysztof Stachewicz s. 7-19
Stanisława Kościałkowskiego droga do prawdy : refleksje inspirowane książką "Via lucis" Krzysztof Stachewicz s. 7-21