Znaleziono 11 artykułów

Piotr Stach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Przemienienie Chrystusa według Ewangelij synoptycznych", ks. Eugeniusz Dabrowski, Warszawa 1931 : [recenzja] Piotr Stach Eugeniusz Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 137-140
"POdróż naukowa księży do Ziemi Świętej", ks. Piotr Stach, Lwów 1936 : [recenzja] A. Fic Piotr Stach (aut. dzieła rec.) s. 140-142
Znaczenie O. Foncka dla nowoczesnego ruchu biblijnego Piotr Stach s. 163-207
"Nowy Testament", przeł. na pol. Jakub Wujek, Kraków 1938 : [recenzja] Piotr Stach Jakub Wujek (aut. dzieła rec.) s. 237-243
"Zstąpienie do piekieł Chrystusa Pana wedle nauki św. Piotra Apostoła : (rozbiór krytyczny Dz II, 27, 31 i 1 Piotr. III, 19, 20; IV, 6)", ks. dr. Seweryn Kowalski, Poznań 1928 : [recenzja] Piotr Stach Seweryn Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 250-256
Kilka uwag o działalności biblijnej ś.p. Norberta Petersa Piotr Stach s. 386-388
O potrzebie nowego polskiego przekładu Pisma Świętego = De novae versionis Sacrae Scripturae in Polonia necessitate Piotr Stach s. 432-461
"Commentarius in Epistulas SS. Petri et Judae Apostolorum : pars I : Epistula prima S. Petri Apostoli (cum vita ipsius Apostoli)", Urban Holzmeister, Parisiis 1937 : [recenzja] Piotr Stach Urban Holzmeister (aut. dzieła rec.) s. 532-535
"Ziemia Święta - przewodnik dla pielgrzymów-turystów", ks. dr. Eugeniusz Król, Kraków 1936 : [recenzja] Piotr Stach Eugeniusz Król (aut. dzieła rec.) s. 558-563
Piewszy zjazd biblistów polskich w Krakowie Piotr Stach s. 701-711
"Ewangelie i Dzieje Apostolskie", przeł. w. o. Jakub Wujek T. J., wydanie nowe przejrzane i objaśnione, Kraków 1935 : [recenzja] Piotr Stach Jakub Wujek (aut. dzieła rec.) s. 723-734