Znaleziono 17 artykułów

Jerzy Stańczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa – zasadnicze tendencje Jerzy Stańczyk s. 15-33
Pozimnowojenny porządek europejski – determinanty i implikacje Jerzy Stańczyk s. 79-97
Znaczenie Grup Bojowych w rozwoju Wschodniej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej Jerzy Stańczyk s. 143-154
Kształtowanie się stanowiska Polski wobec europejskiej polityki bezpieczeństwa i ochrony Unii Europejskiej Jerzy Stańczyk s. 147-158
"Świat po Kosowie", pod red. Agnieszki Magdziak-Miszewskiej, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Stańczyk Agnieszka Magdziak-Miszewska (aut. dzieła rec.) s. 152-157
Prawnomiędzynarodowe aspekty interwencji humanitarnej w Kosowie i problem poszanowania suwerenności Jerzy Stańczyk s. 179-189
Geneza i założenia programu Partnerstwo Wschodnie Jerzy Stańczyk s. 191-202
"Programowanie gospodarczo-obronne", Mirosław Sułek, Warszawa 2008 : [recenzja] Jerzy Stańczyk Mirosław Sułek (aut. dzieła rec.) s. 221-225
"Securitologia : nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych", Leszek F. Korzeniowski, Kraków 2008 : [recenzja] Jerzy Stańczyk Leszek F. Korzeniowski (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Kres „zimnej wojny” : bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany międzynarodowego układu sił", Jerzy Stańczyk, Toruń 2004 : [recenzja] Kazimierz Łastawski Jerzy Stańczyk (aut. dzieła rec.) s. 238-241
Zasadnicze uwarunkowania i problemy ewolucji bezpieczeństwa europejskiego u progu XXI wieku = The essentioal conditions and problems of the evolution of european security at the beginning of XXI century Jerzy Stańczyk s. 263-277
"Proces planowania bezpieczeństwa państwa w okresie transformacji ustrojowej", Marek Zbigniew Kulisz, Radom 2007 : [recenzja] Jerzy Stańczyk Marek Zbigniew Kulisz (aut. dzieła rec.) s. 276-279
"Siły zdrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny", Bolesław Balcerowicz, Warszawa 2010 : [recenzja] Jerzy Stańczyk Bolesław Balcerowicz (aut. dzieła rec.) s. 287-291
"Historia integracji europejskiej", Kazimierz Łastawski, Toruń 2011 : [recenzja] Jerzy Stańczyk Kazimierz Łastawski (aut. dzieła rec.) s. 293-297
"Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie", Ryszard Zięba", Warszawa 2010 : [recenzja] Jerzy Stańczyk Ryszard Zięba (aut. dzieła rec.) s. 299-303
"Tożsamość narodowa Federacji Rosyjskiej", Stanisław Bieleń, Warszawa 2006 : [recenzja] Jerzy Stańczyk Stanisław Bieleń (aut. dzieła rec.) s. 323-328
"Polityka i siła : studia strategiczne - zarys problematyki", Roman Kuźniar, Warszawa 2005 : [recenzja] Jerzy Stańczyk Roman Kuźniar (aut. dzieła rec.) s. 329-334