Znaleziono 3 artykuły

Dariusz Stańczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Krizis sriedniewiekowoj Rusi 1200 - 1304", John Fennel, tł. W. W. Gołubczikow, Moskwa 1989 : [recenzja]o Dariusz Stańczyk John Fennel (aut. dzieła rec.) W. W. Gołubczikowe (tłum.) s. 118-124
[Międzynarodowa konferencja naukowa] Dariusz Stańczyk s. 146-149
Władysław Makarski, "Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium Językowo - etniczne". Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996 : [recenzja] Dariusz Stańczyk Władysław Makarski (aut. dzieła rec.) s. 334-336