Znaleziono 6 artykułów

Stefan Stępień

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powstanie odrodzonej PPS w województwie lubelskim Stefan Stępień s. 59-77
Problem wolności partii politycznych w materiałach przygotowawczych „odrodzonej” PPS do prac nad projektem konstytucji Stefan Stępień s. 129-140
Przygotowanie i uchwalenie ustaw w sprawie referendum 1946 roku Stefan Stępień s. 151-164
Ordynacja Wyborcza do Sejmu Ustawodawczego 1947 roku : jej przygotowanie i uchwalenie Stefan Stępień. Stefan Stępień s. 195-211
"Protokoły posiedzeń Prezydium Krajowej Rady Narodowej 1944-1947", wybór, wstęp i oprac. Jerzy Kochanowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Stefan Stępień Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 236-240
Likwidacja samorządu rolniczego w 1946 roku Stefan Stępień s. 263-272