Znaleziono 25 artykułów

Marek Stępień

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja wypasu bydła w państwie III dynastii z Ur w świetle archiwum prowincjonalnego z Ummy Marek Stępień s. 5-19
O niektórych funkcjach społecznych adopcji w Babilonii w epoce Hammurabiego (I połowa II tysiąclecia p.n.e.) Marek Stępień s. 13-26
Prawa i obowiązki alumnów w Regulaminie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z 1866 r . MArek Stępień s. 81-98
Działania podejmowane przez władze diecezjalne w związku z dekretem Rady Państwa PRL z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, na przykładzie wybranych diecezji Marek Stępień s. 109-140
Statut i Regulamin Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z 2002 r. Marek Stępień s. 127-143
"Formy eksploatacji roboczej siły w gosudarstwiennom choziajstwie Szumiera II poł III tys. do n. e.", Dż. M. Szaraszenidze, Tbilisi 1986 : [recenzja] Marek Stępień Dż. M. Szaraszenidze (aut. dzieła rec.) s. 171-174
Prawa i obowiązki alumnów w Statucie i Regulaminie Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z 1960 r. Marek Stępień s. 175-190
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rozwiązanie małżeństwa wprawie kanonicznym" Marek Stępień s. 185-200
"Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historyczne", Marek Stępień, Łomża 2014 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Marek Stępień (aut. dzieła rec.) s. 187-188
Działania Konferencji Episkopatu Polski podejmowane w związku z dekretem Rady Państwa PRL z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych Marek Stępień s. 189-214
"Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa", Carlo Fantappiè, Bologna 2011 : [recenzja] Marek Stępień Carlo Fantappiè (aut. dzieła rec.) s. 236-241
Erygowanie i początki funkcjonowania Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie w XIX w. Marek Stępień s. 245-259
Działania Konferencji Episkopatu Polski podejmowane w latach pięćdziesiątych w związku z Dekretem Rady Państwa PRL z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych Marek Stępień s. 283-300
O wczesnych społeczeństwach Mezopotamii : (na marginesie pracy Zarożdienie driewniejszych kłassowych obszczestw i pierwyje oczagi rabowładieczielskoj cywilizacji cz. I, Mesopotamia red. I. M. Diakonow, Moskwa 1983) Marek Stępień I. M. Diakonow (aut. dzieła rec.) s. 291-303
Początki Kolegium Polskiego w Rzymie w XVI i XVII w. oraz działania zmierzające do jego utworzenia w XIX w. Marek Stępień s. 299-314
Działania Konferencji Episkopatu Polski podejmowane w latach sześćdziesiątych w związku z Dekretem Rady Państwa PRL z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych Marek Stępień s. 301-325
Regulamin stypendialny oraz reguły życia i działania Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z drugiej połowy XX w. Marek Stępień s. 303-311
Kapituła katedralna w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej (1818-1925) Marek Stępień s. 321-351
Regulamin Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z 1866 r. : (cel ustanowienia instytucji, zasady funkcjonowania, personel) Marek Stępień s. 321-338
"Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 1993/1998", Józef Kowalczyk, Płock 2013 : [recenzja] Józef Kowalczyk Marek Stępień s. 332-338
Działania Konferencji Episkopatu Polski podejmowane w latach siedemdziesiątych w związku z Dekretem Rady Państwa PRL z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych Marek Stępień s. 363-390
"Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań", Zenon Grocholewski, Warszawa 2013 : [recenzja] Marek Stępień Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 367-370
Działania Konferencji Episkopatu Polski podejmowane w latach osiemdziesiątych w związku z Dekretem Rady Państwa PRL z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych Marek Stępień s. 391-411
L'ufficio del decano nella diocesi di Augustów ossia di Sejny fino agli anni sessanta del XIX secolo Marek Stępień s. 410-424
"Zákony Asýrie a Chaldeje. Pokračovatelé Chammurapiho", Josef Klíma, Praha 1985 : [recenzja] Marek Stępień Josef Klíma (aut. dzieła rec.) s. 814-815