Znaleziono 1 artykuł

M. Stępień

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za lata akademickie 1945/1946 - 1955/1956", pod red. L. Hajdukiewicza, J. Zielińskiego, M. Stępnia, Kraków 1971 : [recenzja] Piotr Hübner L. Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) M. Stępień (aut. dzieła rec.) J. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 357-359