Znaleziono 11 artykułów

Włodzimierz Stępiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Droga do Uniwersytetu Szczecińskiego na łamach „Rzeczpospolitej” w latach 1984–1985 : uwagi do mariażu polityki, racji stanu i nauki w późnej Polsce Ludowej Włodzimierz Stępiński s. 39-67
Arystokratka i «Grandseigneurs» protestanckiej konspiracji niemieckiego Wschodu przeciw Hitlerowi w okowach hagiografii historycznej Włodzimierz Stępiński s. 118-150
"Źródła do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945", pod red. Bogdana Wachowiaka, T. I: "Pomorze Zachodnie pod rządami książąt plemiennych i władców z dynastii Gryfitów (990-1121-1637-1648/1653)", wyd. Zygmunt Szultka; T. II: "Pomorze Zachodnie w państwie brandenbursko-pruskim (1653-1815)", wyd. Zygmunt Szultka; T. III: "Pomorze Zachodnie w XIX wieku i początkach XX stulecia (1815-1918)", wyd. Włodzimierz Stępiński; T. IV: "Pomorze Zachodnie w okresie od traktatu wersalskiego po klęskę III Rzeszy w 1945 r.", wyd. Edward Włodarczyk, Poznań-Gdańsk 2006 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Włodzimierz Stępiński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szultka (aut. dzieła rec.) Bogdan Wachowiak (aut. dzieła rec.) Edward Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 158-161
"Studentisches Aufbegehren in der frühen DDR : der Widerstand gegen die Umwandlung der Greifswalder Medizinischen Fakultät in eine militärmedizinische Ausbildungstätte im Jahr 1955", hrsg. H.-P. Schmiedebach, K.-H. Spiess, red. R.-G. Werlich, Stuttgart 2001 : [recenzja] Włodzimierz Stępiński H.-P. Schmiedebach (aut. dzieła rec.) K.-H. Spiess (aut. dzieła rec.) R.-G. Werlich (aut. dzieła rec.) s. 228-233
"Von Selbstbehauptung zum Widerstand : Mecklenburg und Pommern gegen den Nationalsozialismus 1933 bis 1945", Kyra Tatjana Inachin, [b.m.] 2004 : [recenzja] Włodzimierz Stępiński Kyra Tatjana Inachin (aut. dzieła rec.) s. 234-241
"Ludność polskiej prowincji Pomorze : przemiany w ruchu naturalnym i migracyjnym w latach 1914-1939", Dariusz Szudra, Szczecin 2005 : [recenzja] Włodzimierz Stępiński Dariusz Szudra (aut. dzieła rec.) s. 242-247
"Zwischen staatsrason und Evangelium : Kardinal Hlond und die Tragodie der ostdeutschen diozesen", Franz Scholz, Frankfurt 1988 : [recenzja] Włodzimierz Stępiński Franz Scholz (aut. dzieła rec.) s. 265-273
Administracja państwowa Pomorza Zachodniego o kaszubszczyźnie i tzw. polskim niebezpieczeństwie w końcu XIX i na początku XX w. w świetle wybranych dokumentów pruskiej administracji państwowej Włodzimierz Stępiński s. 277-299
"Das politische Schul – und Erziehungssystem im 3. Reich, Ein Überblick über nationalsozialistische Erziehungsorganisationen, Akademien und Ausleseschulen", Marcel Wiwie, Hamburg 2010 : [recenzja] Włodzimierz Stępiński Marcel Wiwie (aut. dzieła rec.) s. 371-378
"Sprawa ordynacji rydzyńskiej na tle walki o ziemię w Poznańskiem na przełomie XIX i XX wieku", Stanisław Borowiak, Poznań 2008 : [recenzja] Włodzimierz Stępiński Stanisław Borowiak (aut. dzieła rec.) s. 373-376
"Choroba i śmierć w perspektywie społecznej w XIII–XXI wieku", red. Dariusz K. Chojecki, Edward Włodarczyk, Warszawa 2010 : [recenzja] Włodzimierz Stępiński Dariusz K. Chojecki (aut. dzieła rec.) Edward Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 397-405