Znaleziono 16 artykułów

Stanisław Sroka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Brzozowski (1917-1996) Stanisław Sroka Ryszard Terlecki s. 137-150
Dzieje oświaty i postępu rolniczego w Małopolsce do uzyskania niepodległości w roku 1918 Stanisław Sroka Ewa Turczyńska s. 139-148
"Kàroly Róbert elsö felesége", Gyula Kristó, "Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae, Acta Historica", 86 (1988), s. 27-30 : [recenzja] Stanisław Sroka Gyula Kristó (aut. dzieła rec.) s. 145-146
"Szent András-Zoerard : lengyel volt-e vagy isztriai?", I. Boba, "Magyar Egyháztörténeti", Vázlatok, t. 4, 1992 (druk 1993), s. 5-11 : [recenzja] Stanisław Sroka I. Boba (aut. dzieła rec.) s. 163
Zebranie naukowe krakowskiej filii Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki Stanisław Sroka s. 192-193
"Z dziejów stosunków polsko-węgierskich w późnym średniowieczu : szkice", Stanisław Sroka, Kraków 1995 : [recenzja] Kazimierz Jasiński Stanisław Sroka (aut. dzieła rec.) s. 196-197
"Wegenetz europäischen Geistes. Wissenschaftszentren und geistige Wechselbeziehungen zwischen Mittel- und Südosteuropa vom Ende des 18 Jahrhunderts bis zum ersten Weltkrieg", Wien 1983 : [recenzja] Stanisław Sroka s. 222-224
"Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, t. 1 (do 1450 r.)", wyd. i oprac. Stanisław A. Sroka, Kraków 1998 : [recenzja] Dariusz Karczewski Stanisław Sroka (aut. dzieła rec.) s. 228-229
Zebranie naukowe krakowskiej filii IHNOiT PAN Stanisław Sroka s. 261
200 rocznica urodzin Michała Oczapowskiego Stanisław Sroka s. 398-399
Posiedzenie krakowskiej filii Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN Stanisław Sroka s. 503-505
Trzydziestolecie krakowskiej filii IHNOiT PAN Stanisław Sroka s. 573-574
"Tradycje polsko-szwedzkiej współpracy w przyrodniczych podstawach rolnictwa", Stanisław Brzozowski, [w:] "Wszechświat", t. 83, z. 1-2, 1982; "Polish-Swedish Contacts in the Farming Sciences", Stanisław Brzozowski, [w:] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Historyczne", z. 61, 1979 : [recenzja] Stanisław Sroka Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 684
Zebranie naukowe kakowskiej filii IHNOiT PAN Stanisław Sroka s. 728
"Wyższe szkolnictwo rolnicze w Polsce", Walenty Kryczyński, Warszawa 1985 : [recenzja] Stanisław Sroka Walenty Kryczyński (aut. dzieła rec.) s. 887-888
Posiedzenie krakowskiej filii Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN Stanisław Sroka s. 929-930