Znaleziono 7 artykułów

Stanisław A. Sroka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bardiów - ośrodek kultury intelektualnej w późnym średniowieczu Stanisław A. Sroka s. 141-150
Średniowieczne pieczęcie miast małopolskich z archiwum w Bardiowie Stanisław A. Sroka s. 146-156
Zamach Felicjana Zacha w świetle najnowszej historiografii węgierskiej Stanisław A. Sroka s. 149-154
Doktoraty Polaków na uniwersytecie w Ferrarze w pierwszej połowie XVI wieku Stanisław A. Sroka s. 155-167
"Polacy na Węgrzech za panowania Zygmunta Luksemburczyka 1387-1437", Stanisław A. Sroka, Kraków 2001 : [recenzja] Dariusz Piwowarczyk Stanisław A. Sroka (aut. dzieła rec.) s. 188-191
Dwa przyczynki do dziejów Kościoła na Węgrzech w XV wieku Stanisław A. Sroka s. 212-225
„Štúdie z dejin stredovekého Spiša”, Martin Homza, Stanisław A. Sroka, Krakov 1998 : [recenzja] Piotr Węcowski Martin Homza (aut. dzieła rec.) Stanisław A. Sroka (aut. dzieła rec.) s. 652