Znaleziono 31 artykułów

Piotr Sroczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcje map w katechezie Piotr Sroczyński s. 91-98
19 niedziela zwykła - 8 VIII 1993 Mowa Boga Piotr Sroczyński s. 97-98
Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny - 15 VIII 1993 Maryjna wiara Piotr Sroczyński s. 98-100
Katecheta przewodnikiem katechizowanych Piotr Sroczyński s. 109-118
Stosowalność kartografii w katechezie Piotr Sroczyński s. 115-129
Terapeutyczny wymiar muzyki w katechezie szkolnej Piotr Sroczyński s. 121-129
4 niedziela zwykła - W autorytecie Boga Piotr Sroczyński s. 126-127
Język współczesnej katechezy Piotr Sroczyński s. 135-144
4 niedziela Wielkiego Postu - Zbawienie, ale jakie? Piotr Sroczyński s. 137-138
Miejsce kartografii w katechezie Piotr Sroczyński s. 139-149
W poszukiwaniu skutecznego języka katechezy Piotr Sroczyński s. 153-160
Rodzina pierwszym miejscem katechezy Piotr Sroczyński s. 181-185
Zagrożenia katechezy kartograficznej Piotr Sroczyński s. 189-196
"Transcendencja człowieka w przyrodzie : ujęcie Mieczysława A. Krąpca OP i kard. Karola Wojtyły", Ignacy Dec, Wrocław 2011 : [recenzja] Piotr Sroczyński Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Vademecum katechety : metody aktywizujące", Zbigniew Barciński, Kraków 2006 : [recenzja] Piotr Sroczyński Zbigniew Barciński (aut. dzieła rec.) s. 214-216
"Kompas dla Kościoła trzeciego tysiąclecia", red. I. Dec, Wrocław 2002 : [recenzja] Piotr Sroczyński I. Dec (aut. dzieła rec.) s. 214-215
21.niedziela zwykła, Ostatni - pierwszymi Piotr Sroczyński s. 238-239
22.niedziela zwykła, Kochać bezinteresownie Piotr Sroczyński s. 239-240
"Środki dydaktyczne i warunki ich skutecznego stosowania w katechezie szkolnej", Piotr Sroczyński, Wrocław 2008 : [recenzja] Tadeusz Panuś Piotr Sroczyński (aut. dzieła rec.) s. 245-248
Św. Bożej Rodzicielki, Matka Jezusa - Zbawiciela Piotr Sroczyński s. 247
2. niedziela po Narodzeniu Pańskim, Świat Go nie poznał Piotr Sroczyński s. 248
Niedziela Chrztu Pańskiego, Początek dzieła Piotr Sroczyński s. 250-251
9. niedziela zwykła, Dom zbudowany na skale Piotr Sroczyński s. 256-257
13. niedziela zwykła, Silna miłość Piotr Sroczyński s. 261-262
26. Niedziela zwykła, Ubóstwo drogą w świetle Piotr Sroczyński s. 262-263
27. Niedziela zwykła, Wierzyć to znaczy chodzić po wodzie Piotr Sroczyński s. 263-264
"Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej", Zbigniew Marek, Kraków 2007 : [recenzja] Piotr Sroczyński Zbigniew Marek (aut. dzieła rec.) s. 271-272
23. niedziela zwykła, Otwórz się! Piotr Sroczyński s. 275-276
"Katecheza u źródeł Ewangelii", Jan Kochel, Poznań 2006 : [recenzja] Piotr Sroczyński Jan Kochel (aut. dzieła rec.) s. 276-277
Uroczystość Podwyższenie Krzyża świętego, Wznieść krzyż! Piotr Sroczyński s. 277
25. niedziela zwykła, Sługa wszystkich Piotr Sroczyński s. 278-279