Znaleziono 1 artykuł

Aneta Spodniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metodyczne aspekty zaznajamiania uczniów klas I-III z wiedzą matematyczną = Methodological aspects of the familiarization of students from classes I to III with mathematical knowledge Aneta Spodniewska s. 57-74