Znaleziono 1 artykuł

Gayatri Spivak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Alegoria i dzieje poezji : hipoteza robocza Gayatri Spivak Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 191-206