Znaleziono 3 artykuły

Jan Andrzej Spież

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie nagrobki z XIII i XIV wieku w bolońskim kościele Dominikanów Jan Andrzej Spież s. 31-43
"Las obras canonicos de Martin de Troppau", Arturo Bernal Palacios, "Archivum Fratrum Praedicatorum", 61 (1991), s. 89-125 : [recenzja] Jan Andrzej Spież Arturo Bernal Palacios (aut. dzieła rec.) s. 163
"W kręgu żywotów świętego Wojciecha", red. nauk. Jan Andrzej Spież, Kraków 1997 : [recenzja] Wojciech Mrozowicz Jan Andrzej Spież (aut. dzieła rec.) s. 225